دستگاه تصفیه هوای جاسمین ۳۰۰۰

این دستگاه ساخت کشور تایوان بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است . در این سیستم با وجود فیلترهای پیش تصفیه ، کربن اکتیو ، فیلتر هپا ، فیلتر فرمالدهید و گرانول کربن و همچنین فیلتر فتوکاتلیت توان تصفیه هوا از آلاینده ها و باکتریها و و ویروس ها را دارد .
این دستگاه تصفیه هوا مناسب جهت ۱۴۱ متر مکعب میباشد .

تصفیه هوای جاسمین ۳۰۰۰