تصفیه آب صنعتی ۱۵۰۰

این دستگاه تصفیه آب صنعتی برای مکان هایی که نیاز به ۶۰۰۰ لیتر آب تصفیه شده برای مصارف مختلف دارند توصیه میشود.

برای اطلاعات بیشتر حتما تماس بگیرید.

فروش عمده دستگاه تصفیه آب صنعتی